Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto5802.09.201512

164-2015 (019, 017)

Lauta- ja johtokuntien kuulumiset

Tiivistelmä:

.

Vanhusne § 58

Sihteeri Tiina Mäkinen 2.9.2015:

Vanhusneuvosto sopi 13.5.2015 kokouksessaan, että ne vanhusneuvoston jäsenet, jotka toimivat lauta- ja johtokuntien jäseninä, tiedottavat tässä kohdin niissä käsiteltävistä ikäihmisiin liittyvistä asioista aina niiden suunnittelusta varsinaisiin päätöksiin asti.

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösSosiaali- ja terveyslautakunnan asioista ei Raili Engdahlilla ollut ikäihmisiä koskevaa tiedotettavaa.

Seppo Kosken mukaan kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on jo muutamassa kokouksessa miettinyt ovatko pyörätiet ja jalkakäytävät jatkossa päällystetty asfaltilla vai betonilaatalla. Uusilla omakotitaloalueilla on jatkossa vain kaduntoisella puolella jalkakäytävä ja/tai pyörätie.

Pekka Paatero esitti, että em. linjauksiin pitäisi pyytää myös vanhusneuvostolta lausuntoa. Vanhusneuvosto kannatti yksimielisesti Paateron esitystä.

Heidi Haapala kertoi, että liikuntalautakunnan 25.8.2015 kokouksessa käsiteltiin liikuntapalvelukeskuksen vastinetta valtuutettu Eeva-Johanna Elorannan ym. aloitteeseen koskien hiekkakenttien käyttömaksujen poistamista eläkeläisjärjestöiltä. Vanhusneuvosto käsitteli aiheeseen liittyen 13.5.2015 kokouksessaan (Dnro 5109-2015 § 31) Ikinuoret Eläkkeensaajat ry:n aloite-ehdotusta koskien kaupungin ylläpitämien, varattavissa olevien hiekkakenttien maksullisuuden poistamista eläkeläisjärjestöiltä.

Liikuntapalvelukeskuksen vastineen mukaan ei ole edellytyksiä muuttaa hiekkakenttien hinnoittelua eläkeläisjärjestöjen osalta. Liikuntalautakunnan hinnaston periaatteiden lähtökohtana on se, että kaikki täysi-ikäiset ryhmät maksavat käyttömaksun. Liikuntapalvelukeskukselle on asetettu vaativat tulotavoitteet kuluvalle vuodelle ja tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollisuuksia vähentää tuloja. Toisaalta tärkeää on myös huomata, että varausjärjestelmän piirissäkin olevia hiekkakenttiä voi käyttää ilman varauksia vapaasti ja maksutta ns. jokamiehen pelailuun, mikäli kentät ovat vapaana. Alueilla on paljon myös pienikokoisia, mm. boccian peluuseen soveltuvia kenttiä, joista ei peritä maksua.

Haapala kertoi myös seuraavansa seniorirannekkeen hintaa vuonna 2016 koskevan vanhusneuvoston aloitteen käsittelyn etenemistä liikuntalautakunnassa.