Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto5702.09.201511

847-2015 (009)

Yhteydenotot

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 57

Sihteeri Tiina Mäkinen 2.9.2015:

EhdotusVanhusneuvosto keskustelee sille osoitetuista yhteydenotoista.

PäätösSihteeriin oltiin 19.8.2015 yhteydessä koskien vanhusneuvoston 13.5.2015 kokouksessaan (§ 33) käsittelemiä penkkitoiveita kauppatorille ja Länsikeskuksen Prisman eteen. Yhteydenottaja halusi tietää miten asian valmistelu on kokouksen jälkeen edennyt. Sihteeri välitti kysyjälle Seppo Kosken ja Hannu Mäkilän puhelinnumerot ja kehotti tiedustelemaan asiaa heiltä.

Vanhusneuvosto sai 1.9.2015 sähköpostin liittyen tuki- ja kohtaamispaikka Poijussa kesän jälkeen toteutuneeseen toimintamallin muutokseen. Kysyjä halusi saada lisätietoa mm. siitä, miksi ko. toimintamallin muutos toteutettiin. Vanhusneuvosto päätti välittää ko. yhteydenoton tiedoksi palveluohjauksen esimies Antero Lehtoselle.