Turun kaupungin vanhusneuvosto 14.01.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:10 Pääkirjasto, kokoustila 1, Linnankatu 2, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Ikääntyneiden kulttuuripalvelut
4 § Tulevat tilaisuudet ja niihin osallistuminen
5 § Yhteydenotot
6 § Lautakuntien kuulumiset
7 § Vanhusneuvoston vuoden 2015 toimintasuunnitelman toteuttaminen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon