Turun kaupungin vanhusneuvosto 10.12.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Löytävä -hankkeen toimisto, Brahenkatu 7, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
73 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
74 § Pöytäkirjan tarkastus
75 § Löytävä -hankkeen esittely
76 § Palvelutori Turussa ja Aktiivinen kuntalainen -projektien eteneminen
77 § Talouden toteuma
78 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2015
79 § Tulevat tilaisuudet ja niihin osallistuminen
80 § Lautakuntien kuulumiset
81 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon