Turun kaupungin vanhusneuvosto 05.02.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Palvelutalo Wilen, Turun Ukkokoti ry, Multavierunkatu 5, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
6 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
7 § Pöytäkirjan tarkastus
8 § Ikääntyvän väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun osallistuminen
9 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon