Turun kaupungin vanhusneuvosto 11.12.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Radisson Blu Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
39 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
40 § Pöytäkirjan tarkastus
41 § Vanhusneuvoston v. 2014 toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimien suunnittelu
42 § Vanhusneuvostolle tulevat lautakuntien kuulumiset
43 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon