Turun kaupungin vanhusneuvosto 13.11.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11 B, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
33 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
34 § Pöytäkirjan tarkastus
35 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma v. 2014
36 § Vanhusneuvoston toimintasääntöön ehdotetut muutokset
37 § Vanhusneuvostolle tulevat lautakuntien kuulumiset
38 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon