Turun kaupungin vanhusneuvosto 09.10.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11 b, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
26 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
27 § Pöytäkirjan tarkastus
28 § Ikääntyvän väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun osallistuminen
29 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma v. 2014
30 § Vanhusneuvoston toimintasääntöön ehdotetut muutokset
31 § Vanhusneuvostolle tulevat lautakuntien kuulumiset
32 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon