Turun kaupungin vanhusneuvosto 03.10.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Portsakodin palvelutalo, Puutarhakatu 39, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
20 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
21 § Pöytäkirjan tarkastus
22 § Ikääntyvän väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun osallistuminen
23 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014
24 § Vanhusneuvostolle tulevat lautakuntien kuulumiset
25 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon