Turun kaupungin vanhusneuvosto 08.11.2011 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Lähimmäispalveluyhdistys Kotikunnas, Luolavuorentie 4

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
26 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
27 § Pöytäkirjan tarkastus
28 § Helsingin vanhusneuvoston vierailu Turussa
29 § Ilmoitus asemakaavan muutoksen valmistelusta
30 § Turun Seudun Vanhustuki ry:n esitys rollaattoria tarvitsevien oikeudesta kulkea kaupungin busseissa maksutta
31 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon