Turun kaupungin vanhusneuvosto 06.05.2011 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Brahen Kellari, Puolalankatu 1

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
14 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 § Pöytäkirjan tarkastus
16 § Vanhusneuvoston jäsenen nimeäminen
17 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon