Turun kaupungin vanhusneuvosto 20.04.2011 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Ruusukortteli, kerhotila 4

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
9 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
10 § Pöytäkirjan tarkastus
11 § Eläkeläistoimintaan myönnettävät avustukset
12 § Vanhusneuvoston toiminta syyskaudella 2011
13 § Kokousaikataulusta päättäminen syksyllä 2011

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon