Turun kaupungin vanhusneuvosto 03.12.2009 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Brahen Kellari, Puolalankatu 1

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Sektori Otsikko
29 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
30 § Pöytäkirjan tarkastus
31 § Turun seudun vanhustuki ry:n aloite
32 § Ruusukorttelin tilaisuus 23.11.2009
33 § Seuraava kokouksen ajankohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon