Turun kaupungin vanhusneuvosto 29.10.2009 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Ruusukorttelin palvelukeskus, kerhohuone 4

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Sektori Otsikko
23 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
24 § Pöytäkirjan tarkastus
25 § Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen vanhusneuvoston jäseniksi
26 § Lausuntopyyntö Ikääntymispoliittisesta strategiasta vuosille 2009-2012
27 § Turun seudun vanhustuki ry:n aloite
28 § Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä 4.12.2009

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon