Vammaisneuvosto 15.09.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 26.09.2022

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Ruusukorttelin juhlasali, Puistokatu 11

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
65 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
66 § Pöytäkirjan tarkastus
67 § Muutokset vammaisneuvoston kokoonpanossa
68 § Hyvinvointialueen vaikuttajatoimielinten jäsenien valintaprosessi
69 § TVT:n vuokra-asuntojen esteettömyyden parantaminen sähköisten ovenavausjärjestelmien avulla
70 § Vammaisneuvostopäiville osallistuminen
71 § Soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma
72 § Kokoukset ja tilaisuudet
73 § Taustajärjestöjen ajankohtaiset asiat
74 § Lautakuntien ajankohtaiset asiat
75 § Esteettömyyskoordinaattorin ajankohtaiset asiat
76 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon