Vammaisneuvosto 07.04.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä:

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Olavintie 2, Turku, sähköinen kokous Teams-sovelluksella

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
42 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
43 § Pöytäkirjan tarkastus
44 § Hiljainen hetki Pirkko Heinon muistolle
45 § Puheenjohtajan valitseminen vammaisneuvostolle toimikauden loppuun asti
46 § Turun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2022-2023
47 § Vammaisneuvoston kannanotto vammaisneuvoston osallistamisesta hyvinvointialueen suunnittelussa ja päätöksenteossa
48 § Esteettömyyskoordinaattorin ajankohtaiset asiat
49 § Taustajärjestöjen ajankohtaiset asiat
50 § Lautakuntien ajankohtaiset asiat
51 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon