Vammaisneuvosto 16.03.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 25.03.2022

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Konsernihallinto, Olavintie 2, 20700 Turku / sähköinen kokous, yhteiskokous vammaisneuvoston kanssa

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
35 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
36 § Pöytäkirjan tarkastus
37 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden ajankohtaiset asiat
38 § Tykkää turkulaisesta -toiminta
39 § Vanhusneuvoston toiminta 2022
40 § Vammaisneuvoston toiminta 2022
41 § Osallistujien esittämät muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon