Vammaisneuvosto 10.03.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 25.03.2022

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Olavintie 2, Turku, sähköinen kokous Teams-sovelluksella

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
25 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
26 § Pöytäkirjan tarkastus
27 § Vammaisneuvoston lausunto Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ja tilapäishoidon palvelukuvauksista
28 § Ehdotus uudeksi vammaispalvelulaiksi lausunnolle
29 § Katsaus vammaisten lasten ja nuorten tilanteesta
30 § Talouden toteuma
31 § Esteettömyyskoordinaattorin ajankohtaiset asiat
32 § Taustajärjestöjen ajankohtaiset asiat
33 § Lautakuntien ajankohtaiset asiat
34 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon