Vammaisneuvosto 10.02.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä:

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Olavintie 2, Turku, sähköinen kokous Teams-sovelluksella

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
14 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 § Pöytäkirjan tarkastus
16 § Lausuntopyyntö vpl esteettömien kuljetusten palvelukuvauksesta
17 § Talouden toteuma
18 § Asemakaavan laatiminen Kurjenmäki 022, Kunnallissairaalantie, työnimi Mooriankunnas (15/2021)
19 § Asemakaavan muutos Ajurinkatu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
20 § Vaasanpuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma
21 § Esteettömyyskoordinaattorin ajankohtaiset asiat
22 § Lautakuntien ajankohtaiset asiat
23 § Taustajärjestöjen ajankohtaiset asiat
24 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon