Vammaisneuvosto 18.03.2021 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Aurakatu 8 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
22 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
23 § Pöytäkirjan tarkastus
24 § Kaveria ei jätetä -työkykyhankkeen esittely
25 § Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ferry Terminal Turku
26 § Vammaisneuvoston viestinnän kehittäminen
27 § Turun kaupungin rakennusjärjestyksen muuttaminen
28 § Esteettömyyskoordinaattorin ajankohtaiset asiat
29 § Taustajärjestöjen ajankohtaiset asiat
30 § Lautakuntien ajankohtaiset asiat
31 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon