Föli-aloite: K-linjojen kehittäminen - K1 poikkeaminen Varissuolle

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on kilpailuttamassa uudelleen Kaarinan sisäisten linjojen K1 - K6 liikennöinnin kesästä 2022 alkaen. Vaikka kuntarajat ylittävässä liikenteessä asukkaat ovat löytäneet Fölin hyvin, on erityisesti sisäisen liikenteen matkamäärissä kehittämisen varaa.

Vuonna 2018 Littoisten asukkaat jättivät adressin yhteyksien kehittämisestä runkolinjastouudistuksen yhteydessä. Kannanotossa toivottiin Littoisista suoraa yhteyttä Varissuolle, josta on edelleen hyvät vaihtoyhteydet Kupittaalle ja Turun keskustaan. Runkolinjaston käyttöönotto on sittemmin viivästynyt vuodelle 2025. Yhteysmahdollisuus tulee selvittää runkolinjastouudistuksessa. Tämän lisäksi K-linjojen reittejä ja aikataulua tulisi kehittää kustannustehokkaammiksi ja kysyntää paremmin vastaaviksi.

Esitän, että aloitetaan selvitykset K1-linjan poikkeamisesta Varissuolle. Koukkaus on ajallisesti lyhyt, eikä aiheuttaisi suurta mutkaa K1-reitille. Lisäautoa ei ole tarvetta hankkia, jos koukkaus huomioidaan kokonaisuudessaan aikataulusuunnittelussa esimerkiksi niin, että tarvittaessa yksi vuoro jää vuorokaudesta ajamatta.

10.2.2021

Malla Rannikko-Laine

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta