Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta3404.03.20206

2558-2020 (02 06 01)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tilinpäätös 2019

Tiivistelmä:

Lautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi vuoden 2019 tilinpäätös. Föli-matkoja tehtiin yhteensä 26,3 miljoonaa. Matkamäärä laski 1,3 % verrattuna vuoteen 2018. Seudullinen joukkoliikenne alitti talousarvion nettoluvun 1,5 miljoonalla eurolla.

Tksjlk § 34

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 26.2.2020:

Yleiskatsaus

Fölissä tehtiin 26,3 miljoonaa matkaa vuonna 2019. Matkamäärä putosi syksyyn 2019 saakka, jolloin tuli täyteen vuosi liikennöintiä keskustan poikkeusreiteillä. Syys-joulukuussa matkamäärä hieman jo kasvoi. Joukkoliikenne kärsi koko vuoden ajan satunnaisesta myöhästelystä keskustan poikkeusreiteillä. Syksyllä 2019 tehty ratkaisu Auransillan osittaisesta rauhoittamisesta henkilöautoliikenteeltä tuli voimaan tammikuussa 2020. Turun keskustan vetovoiman väliaikainen väheneminen näkyi myös joukkoliikenteen matkamäärässä.

Vesibussiliikenteessä tehtiin kesällä 2019 noin 57 000 matkaa, mikä oli 3 % enemmän kuin kesällä 2018.

Seudullinen joukkoliikenne toteutti kesäaikataulukaudella Kuhankuonon joukkoliikennekokeilun aiempaa pidempänä. Lautakunta päätti syksyllä 2019 vakinaistaa Kuhankuonon liikenteen keväästä 2020 alkaen yhteistyönä Pöytyän kunnan kanssa.

Fölläreillä tehtiin yhteensä 203.000 matkaa vuonna 2019. Uniikkeja käyttäjiä oli kuukaudesta riippuen 900-2.900 henkilöä. Näistä 25 % hyödynsi Fölin tarjoamaa maksutonta matkaoikeutta kausikortillaan.

Fölin ja Turun kaupunginteatterin lippuyhteistyö jatkui vuonna 2019. Vastaava lippuyhteistyö käynnistettiin Linnateatterin, Turun filharmonisen orkesterin ja Turun musiikkijuhlien kanssa. Lisäksi Hotelli Marina Palace toteutti Fölin kanssa kokeilun, jossa hotellin vastaanotto antoi maksutta hotelliin kirjautuville vuorokauden matkailijakortin.

Bussien runkolinjasto oli linjaston osalta pääosin odotustilassa vuonna 2019, sillä linjaston rahoitusmahdollisuudet olivat epäselvät.

Kaupunki otti elokuussa 2019 käyttöön työsuhdematkalipun omille työntekijöilleen. Uudenlainen, sähköiseen asiointiin perustuva työsuhdematkalippujärjestelmä avattiin myös yritysten käyttöön tammikuun alussa 2020.

Seutulinjojen kustannusjakomalli muutettiin 1.7.2019 alkaen. Tämän muutoksen vaikutusta ei ollut mukana talousarvioluvuissa, joten muutos aiheutti talousarvion ylitystä useissa kunnissa.

Tilinpäätös

Tilinpäätös koskee Turkua, Kaarinaa, Raisiota, Naantalia, Lietoa ja Ruskoa. Koska nettoluvut ovat joukkoliikenteessä aina miinusmerkkisiä eli verovaroin maksettavaa osuutta, nettoluvun alittuminen tarkoittaa, että rahaa on säästynyt.

Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärä oli 26,3 miljoonaa, mikä on 1,3 prosenttia edellisvuotta pienempi. Matkamäärä voidaan jakaa kunnittaiseksi laskennalliseksi luvuksi lipputulotietojen perusteella. Tämän perusteella Turun sisäisessä liikenteessä matkamäärä putosi keskimääräistä enemmän, 2,1 % (Turun matkamäärä 22,3 miljoonaa). Seudun matkamäärä ilman Turkua oli 4,0 miljoonaa, mikä on 3,2 % enemmän kuin edellisvuonna.

Seudullinen joukkoliikenne saavutti taloudelliset tavoitteensa matkamäärän laskusta huolimatta. Seudullisen joukkoliikenteen menot olivat 54,16 miljoonaa euroa ja tulot 36,02 miljoonaa euroa. Turun nettoluku oli -18,1 miljoonaa euroa.

Kaarinan nettoluku oli liikennöinnin osalta -1,30 miljoonaa ja hallinnon osalta -0,26 miljoonaa euroa. Laskennallinen matkamäärä oli noin 1,29 miljoonaa.

Raision nettoluku oli liikennöinnin osalta -1,04 miljoonaa euroa ja hallinnon osalta -0,19 miljoonaa euroa. Laskennallinen matkamäärä oli noin 0,99 miljoonaa.

Naantalin nettoluku oli liikennöinnin osalta -0,90 miljoonaa euroa ja hallinnon osalta -0,15 miljoonaa euroa. Laskennallinen matkamäärä oli noin 0,73 miljoonaa.

Liedon nettoluku oli liikennöinnin osalta -0,90 miljoonaa euroa ja hallinnon osalta -0,15 miljoonaa euroa. Laskennallinen matkamäärä oli noin 0,79 miljoonaa.

Ruskon nettoluku oli liikennöinnin osalta -0,40 miljoonaa euroa ja hallinnon osalta -0,05 miljoonaa euroa. Laskennallinen matkamäärä oli noin 0,21 miljoonaa.

Nettolukunsa alittaneet kunnat laskuttavat seudulliselta joukkoliikenteeltä alituksen mukaiset summat. Yhteistoimintasopimuksen mukaan palautukset tehdään heinäkuun 2020 loppuun mennessä.

Joukkoliikenteen nettokustannukset asukasta kohti olivat Turulla 92 euroa, Kaarinalla 38 euroa, Raisiolla 43 euroa, Naantalilla 47 euroa, Liedolla 45 euroa ja Ruskolla 64 euroa.

Kausikorttimatkojen määrä asukasta kohti kuvaa asukkaiden sitoutumista joukkoliikenteen käyttöön, joten mitä suurempi tämä luku on, sitä paremmin joukkoliikenteeseen sitoudutaan. Keskimääräinen kausikorttimatkojen määrä asukasta kohden vuonna 2019 Turussa oli 72 (+1,4 %), Kaarinassa 14 (+0 %), Raisiossa 25 (+8,7 %), Naantalissa 15 (+0 %), Liedossa 17 (+6,3 %) ja Ruskolla 10 (+0 %).

Asiakastyytyväisyys oli edelleen erittäin hyvä eli arvosana 4,3, kun skaala on 1 huono – 5 erinomainen.

Vajaat 11 % Fölin matkoista tehdään käyttäen kertalippua. Kertalippujen osuus tuloista on kuitenkin 28 %. Kausikorttimatkoja tehtiin 61 % kaikista Föli-matkoista. Tuloista kausikorttimatkat muodostivat 39 %. Arvokorttimatkoja tehtiin 20 % kaikista matkoista ja ne muodostivat 25 % Fölin lipputuloista. Tupla-korttimatkojen osuus oli 8 % sekä matkamäärässä että tuloissa mitattuna.

Fölin asiakkaista (matkamäärässä mitattuna) 54 % oli aikuisia, 14 % nuorisoa, 11 % senioreja, 10 % opiskelijoita, 10 % lapsia ja 1 % vammaisia.

Nettilatausten määrä kasvoi 3,4 % verrattuna edellisvuoteen. Nettilatauksia tehtiin noin 305.000 vuonna 2019.

Linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi kasvoi maltillisesti ja vaikutti liikennöintikustannuksiin 0,8 % (noin 0,4 miljoona euroa). Mitä suurempi tämä kokonaiskustannusindeksi on, sitä enemmän joukkoliikenteen ostokustannukset kasvavat liikennöinnin osalta siten, että joukkoliikenne ei voi niihin vaikuttaa. Indeksi perustuu kuljettajien palkkojen, dieselin hinnan, korkotason jne. muutoksiin.

Joukkoliikenteen investoinnit olivat talousarvion mukaisesti 500.000 euroa. Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko maksoivat investointiosuutensa omien kuntiensa talousarviossa.

Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus vuodelta 2019 ei ole vielä valmis. Turun kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaupunkiympäristötoimialan tilinpäätöksen 17.3.2020. Strateginen sopimus tuodaan sen jälkeen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle tiedoksi.

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tilinpäätös 2019

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hyväksyä Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja lähettää sen konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualueelle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaarinan kaupunki
tiedLiedon kunta
tiedNaantalin kaupunki
tiedRaision kaupunki
tiedRuskon kunta
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX