Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta12527.06.20185

6562-2018 (08 01 00, 02 08 00)

Piikkiön liikenteen vuorolisäykset

Tiivistelmä:

Piikkiön joukkoliikenteen palvelutasoa heikentää siirtymäajan liikennöintisopimusten päättyminen toukokuun viimeisenä päivänä. Lautakunnalle esitetään, että heikennystä torjutaan lisäämällä Fölin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhdessä hankkimaan liikenteeseen tarvittavat vuorot.

Tksjlk § 125

Joukkoliikennesuunnittelija Jouko Tervonen 21.6.2018:

Kaarinan kaupungin Piikkiön alueen joukkoliikennepalvelut on järjestetty 1.1.2016 alkaen Fölin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttaman linjaston, eräiden ELY-keskuksen kilpailuttamien linjojen ja liikennöitsijöiden siirtymäajan liikennöintisopimusten linjojen yhdistelmänä. Fölin ja ELY-keskuksen kilpailuttamien linjojen aikataulut on pääsääntöisesti laadittu siten, että ne eivät haittaa siirtymäajan liikennöintisopimusten vuoroja.

J. Vainion Liikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimukset, joilla on osaltaan hoidettu Piikkiön alueen joukkoliikennettä, päättyivät toukokuun viimeisenä päivänä. Tämän johdosta tulisi Fölin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttamaan kohteeseen lisätä päättyneiden sopimusten käytetyimpiä vuoroja korvaavat vuorot. Nämä vuorot ovat maantien 110 ja Huson tien risteyksen pysäkiltä arkiaamuisin kouluvuoden aikana lähtevät kaksi vuoroa. Toinen vuoroista voidaan lisätä olemassa olevaan autokiertoon, mutta toisen hoitamiseksi kohteeseen tulee lisätä yksi autokierto.

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy omalta osaltaan korvaavien vuorojen hankkimisen mainittuun yhteishankintakohteeseen. Korvaavien vuorojen vuositason kustannuslisäys on noin 49 200 euroa. Vuorojen kustannukset Fölin osalta katetaan sillä, että J. Vainion Liikenne Oy:lle maksettavat nousukorvaukset poistuivat päättyneiden sopimusten vuorojen osalta. Fölin ja ELY-keskuksen välillä on sovittu Fölille hintakatto hankintaan. Se on 600 000 euroa vuositasolla. Nykyinen liikenne on jo saavuttanut hintakaton, joten sitä tulisi nostaa lisähankinnan myötä 24 000 eurolla. Uusi vuositason hintakatto on siis 624 000 euroa.

Koska muutokset olisivat tulossa voimaan elokuusta kouluvuoden alkaessa, tulee kuluvan vuoden osalta hintakattoa nostaa puolella eli 612 000 euroon.

Oheismateriaali 1Paimion kaupunginhallituksen päätös 20.6.2018 § 180

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää, että

Lisäksi Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti ja että päätös toimeenpannaan odottamatta lainvoimaa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaarinan kaupunki
tiedTurun Linja-autoilijain Osakeyhtiö
tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus
tiedJorasmaa Lauri
tpvTervonen Jouko