Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta13127.06.201811

825-2018 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Tksjlk § 131

Seudullinen joukkoliikenne 19.6.2018:

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle on osoitettu seuraavat tiedoksi merkittävät asiat.


Turun kaupunginvaltuusto 28.5.2018 § 123 (6007-2018): Vastuuvapauden myöntäminen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

Turun kaupunginvaltuuston päätös on luettavissa Internetistä:

Kaupunginvaltuusto 28.5.2018 § 123


Kaupunkiympäristötoimiala, seudullinen joukkoliikenne 11.5.2018 (7471-2018): Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle valtiontukiasetuksesta liikenteen palveluista

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen lausunto 11.6.2018 valtiontukiasetuksesta liikenteen palveluista


Kaupunkiympäristötoimiala, toimialajohtajan päätöspöytäkirja 1.6.2018 § 55

Toimialajohtaja


Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut, päätöspöytäkirja 14.6.2018 § 204

Maanhankintapäällikkö/sarja 10


Kaupunkiympäristötoimiala, liikennesuunnittelu, päätöspöytäkirja 18.6.2018 § 47

Liikennesuunnittelupäällikkö


Turun kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 138 (6662-2018): Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen hyväksyminen

Turun kaupunginvaltuuston päätös on luettavissa Internetistä:

Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 138


Muutoksia seutukuntien viranhaltijoiden edustajissa Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa (6468-2017)

Kaarinan kaupunki, kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 26.6.2018 nro 8/2018:

Edustajana toimii tekninen johtaja Jyrki Haapasaari ja varaedustajana jatkaa hankinta- ja logistiikkapäällikkö Jonas Nordberg.


Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.