Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta12627.06.20186

13111-2017 (032, 633)

Rollaattorien esteettömyyskokeilu

Tiivistelmä:

Lautakunnalle esitetään, että Föli toteuttaa 24.9.2018 alkaen vuoden mittaisen maksuttomuuskokeilun rollaattoria käyttävien henkilöiden kulkemisen helpottamiseksi. Kokeilu toteutettaisiin arkisin kello 9-13 kaikessa Föli-liikenteessä.

Tksjlk § 126

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 20.6.2018:

Maksuttomia rollaattorimatkoja koskevan kokeilun tavoitteena on lisätä vanhusten turvallisuutta bussimatkoilla sekä lisätä vanhusten osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnan toimintaan.

Fölin bussit ovat täynnä suurimpana osana päivää, joten rollaattorien käyttöä pyritään ohjaamaan päivän hiljaisimpaan asiointiaikaan eli keskelle päivää. Lautakunnalle esitetään, että kokeillaan rollaattoria käyttävien henkilöiden matkojen maksuttomuutta arkisin kello 9-13 (teknisesti rahastuslaitteen lähtöajat kello 9-12.59). Ajankohta on sama kuin on hiljaisen ajan alennus seniorien matkakorteilla, siksi asiakkaiden on helppo hahmottaa alennusaika. Päiväaikaankaan ei voida taata mahtumista bussiin. Kuten muutoinkin joukkoliikenteessä, jos keskisilta on jo täynnä, uusia lastenvaunuja, rollaattoreita tai pyörätuoleja ei voida ottaa kyytiin.

Rollaattoria käyttävien henkilöiden maksuttomien matkojen kokeilun puolesta puhuu tämänhetkinen matkan maksamisen vaikeus bussissa, se että edullista teknistä ratkaisua ei ole tällä hetkellä tarjolla ja että keskellä päivää busseissa on tilaa. Maksuttomia matkoja vastaan on se, että lähtökohtaisesti matkustajia ei houkutella maksuttomuudella vaan entistä paremmalla sujuvuudella, nopeatempoinen liikenne ei välttämättä ole hyvä ratkaisu rollaattoria käyttävälle, ja että bussien keskisillat ovat jo nykyisellään usein täynnä. Näistä syistä maksuttomuuden ei tule olla pysyvä ratkaisu, vaan asia tulee ratkaista palvelulinjoja tai kaupunginosalinjoja kehittämällä tai ohjaamalla palveluliikenne kokonaan sosiaali- ja terveyspuolen toimivaltaan.

Kokeilua ei voida rajata vain niille linjoille, joilla on runsaasti tilaa. Tiedotus kokeilusta olisi hyvin vaikeaa. Kokeilu toteutettaisiin myös palvelulinjoilla, vaikka niillä onkin mahdollista lukea kortti keskioven lukijalaitteessa.

Kokeilun mitaksi esitetään vuotta, koska siinä ajassa nähdään vaikutukset, sekä voiko asian jo ratkaista tekniikan tai kaupunginosalinjojen avulla.

Kokeilun tuloja vähentävä vaikutus olisi todennäköisesti maksimissaan 30.000 euroa vuodessa ja koskisi suurimmaksi osaksi Turun kaupunkia.

Asialla ei ole käytännön merkitystä kuntien maksamiin kausikorttinousukorvauksiin.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta lähetti 14.3.2018 § 35 Föli-kunnille lausuntopyynnön vuoden mittaisesta kokeilusta, jossa rollaattoria käyttävät matkustajat saisivat kulkea kaikissa Föli-busseissa maksutta päiväalennuksen aikaan eli arkisin kello 9-13 (kello 9-12.59 lähtevät vuorot).

Kaikki Föli-kunnat ovat nyt lausuneet asiasta. Kaikki kunnat olivat valmiita hyväksymään kokeilun lautakunnan 14.3.2018 § 35 mukaisesti.

Kaikki kunnat olivat valmiita siihen, että lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä (jatkaminen, lopettaminen) kokeilusta saatavien tulosten perusteella. Lieto kuitenkin edellyttää, että Liedon kunnanhallitukselle tuodaan tiedoksi kokeilusta saadut tulokset ennen kuin jatkosta päätetään. Turku edellyttää, että rollaattorien esteettömyyskokeilun ajan seurataan käyttäjäkokemuksia sekä kokeilun vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen. Käyttäjäkokemuksista tuodaan Turun kaupunkikehitysjaostolle selvitys ennen kokeilun päättymistä. Lisäksi kaupunkikehitysjaosto toteaa selvyyden vuoksi, että esteettömyyskokeilun kustannukset on katettava seudullisen joukkoliikenteen budjetista.

Rollaattorien esteettömyyskokeilusta lausui myös Turun hyvinvointitoimiala, joka toivoi mahdollisuutta lausua esteettömyyskokeilun tuloksista kokeilun jälkeen ennen kuin joukkoliikennelautakunta päättää jatkotoimenpiteistä. Hyvinvointitoimiala ilmoitti, ettei se ole halukas järjestämään palvelulinjoja, vaan niiden pitäisi hyvinvointitoimialan mukaan jatkossakin pysyä joukkoliikenteen toimialalla. Lisäksi Turun hyvinvointitoimiala toivoi kutsuohjatun palveluliikenteen käyttöönottoa Turussa. Hyvinvointitoimiala katsoi, että pyörätuolia käyttäviltä henkilöiltä ei saisi jatkossakaan periä maksua, vaikka lukijat jossain kohtaa laitettaisiin myös bussien keskioville. Mainittakoon, että kutsuohjattu palveluliikenne ei ole esim. Tampereella joukkoliikennetoimen järjestämää.

Turun kaupungin vanhusneuvosto esitti kokeilun laajentamista viikonloppuun ja että se koskisi myös pyörätuolilla liikkuvia. Pyörätuolilla liikkuvat henkilöt ovat kuitenkin nytkin oikeutettuja maksuttomiin matkoihin. Lisäksi vanhusneuvosto toivoi, että vanhus- ja vammaisneuvostoilta pyydetään lausunnot ennen päätöksen tekemistä kokeilun vakinaistamisesta tai lopettamisesta. Myös vammaisneuvosto pyysi mahdollisuutta lausua asiasta ennen lautakunnan päätöstä vakinaistamisesta tai lopettamisesta.

Lautakunnalle esitetään, että kokeilun aikana seurataan rollaattorimatkojen käyttäjämäärää, rollaattorien ja lastenvaunujen mahtumista busseihin ja että onko väärinkäyttöä havaittavissa. Jos erityistä väärinkäyttöä on nähtävissä, kokeilun keskeyttämisestä voidaan päättää myös kokeilun aikana.

Oheismateriaali 1Turun lausunnot rollaattoria käyttävien matkustajien esteettömyyskokeilusta

Oheismateriaali 2Kaarinan lausunto

Oheismateriaali 3Liedon lausunto

Oheismateriaali 4Naantalin lausunto

Oheismateriaali 5Raision lausunto

Oheismateriaali 6Ruskon lausunto

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää toteuttaa kokeilun, jossa rollaattoria käyttävät matkustajat saavat kulkea kaikissa Föli-busseissa maksutta päiväalennuksen aikaan eli arkisin kello 9-13 (kello 9-12.59 lähtevät vuorot). Kokeilu alkaa 24.9.2018 ja kestää noin vuoden ajan.

Lisäksi merkitään tiedoksi, että rollaattorien esteettömyyskokeilun ajan seurataan käyttäjäkokemuksia sekä kokeilun vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen. Kokemuksista informoidaan kaikkia kuntia ennen kokeilun päättymistä.

Lisäksi Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti ja että päätös toimeenpannaan odottamatta lainvoimaa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaarinan kaupunki
tiedLiedon kunta
tiedLS-Liikennelinjat Oy
tiedLänsilinjat Oy
tiedNaantalin kaupunki
tiedRaision kaupunki
tiedRuskon kunta
tiedSavonlinja Oy
tiedTarjousyhteenliittymä Vesman Liikenne Oy ja Jalobus Oy
tiedTurun Kaupunkiliikenne Oy
tiedTurun Linja-autoilijain Osakeyhtiö
tiedV-S Bussipalvelut Oy
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
tiedTurun kaupungin vanhusneuvosto
tiedVammaisneuvosto
tiedJorasmaa Lauri
tpvPihlava Topias