Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta13027.06.201810

7467-2018 (08 01 00)

Asiakastyytyväisyysmittaus 1/2018

Tiivistelmä:

Liikennöintisopimusten mukaan Föli-alueen liikenteessä mitataan asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti. Mittaustulosten perusteella liikennöitsijöille joko maksetaan bonusta hyvästä asiakaspalvelusta tai peritään kaupungille miinusbonusta huonommin onnistuneesta palvelusta. Bonukset tuodaan lautakunnalle tiedoksi.

Tksjlk § 130

Joukkoliikennesuunnittelija Jouko Tervonen 18.6.2018:

Liikenteen sopimusehtojen mukaan on asiakastyytyväisyys sidottu palvelun osalta lukuarvoihin 3,8 - 3,9. Arvoasteikko on yhdestä viiteen, joka määräytyy matkustajien antaman laatuarvioinnin perusteella kuljettajan asiakasystävällisyydestä, kuljettajan ajotavasta, bussin ulkotilojen siisteydestä sekä bussin sisätilojen siisteydestä. Sopimuksen mukaan mittauksia tehdään neljän kuukauden jaksoina kolme kertaa vuodessa. Liikennöitsijälle maksetaan palvelubonusta, mikäli kokonaisarvosana ylittää 3,9 mittausjaksolta. Jos laadun kokonaisarvosana mittauksissa jää alle 3,8, tulee miinusbonusta, lisäksi liikenteenharjoittajan tulee tehdä viipymättä korjausehdotus laadun parantamiseksi. Tässä tarkastelujaksossa arvosanat asettuivat 3,9 - 4,7 välille.

Sopimuksen mukaisesti liikenteeseen laskettujen bonuksien arvot prosentteina ja maksettavina euroina kohteittain ovat liitteenä.

Liite 1Laskelma bonukset I 2018

Oheisena on Taloustutkimus Oy:n suorittaman linjaliikenteen asiakastyytyväisyyden tutkimuksen mittaustulokset mittausjaksoilta.

Oheismateriaali 1Taloustutkimus Oy:n mittaustulos, mittausjakso 1/2018

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi, että jaksolta tammikuu-huhtikuu 2018 liikenteenharjoittajien linjaliikenteen bonukset ovat Liikenne Vesma Oy:lle (tarjousyhteenliittymä Jalobus Oy:n kanssa) 2 866 euroa, LS-Liikennelinjat Oy:lle 38 407 euroa, SL-Autolinjoille 39 778 euroa, Turun Kaupunkiliikenne Oy:lle 11 692 euroa, Turun Linja-autoilijain Oy:lle 33 142 euroa, ja V-S Bussipalvelut Oy:lle 7 196 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jäsen Heikkilän ehdotus raukesi kannattamattomana.

Heikkilän ehdotus:

"Lisäksi lautakunta päättää esittää Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiölle, että Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiön tarkastelujakson bonus 33.142 euroa tilitetään kokonaisuudessaan Turkubus Oy:lle."

Jakelu

tiedLiikenne Vesma Oy
tiedLS-Liikennelinjat Oy
tiedSavonlinja Oy
tiedTurun Kaupunkiliikenne Oy
tiedTurun Linja-autoilijain Osakeyhtiö
tiedV-S Bussipalvelut Oy
tpvPalenius Kati
tpvRiski Jaana


Liitteet:

Tksjlk § 130
Liite 1:Laskelma bonukset I 2018