Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta5004.04.20183

3064-2018 (08 00 00)

Joukkoliikenteen reitit 24.9.2018 alkaen

Tiivistelmä:

Joukkoliikenteen reitit siirtyvät Turun keskustan alueella uusille reiteille 24.9.2018 alkaen. Siirtyminen uusille reiteille tapahtuu syksyllä kauppatorin rakennustöiden alkamisen vuoksi, ja periaatepäätös reiteistä on edellytys sille, että tarkempi reitti-, ja aikataulusuunnittelu voidaan aloittaa.

Tksjlk § 50

Suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa 29.3.2018:

 

Tausta

 

Turun kauppatorin rakentaminen alkaa. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsitteli 14.3.2018 § 34 linjojen 8, 300, 301, 302 ja 303 reittimuutosta. Linjoista päätettiin, että ne ajetaan 23.4.2018 – 24.9.2018 Puutorille. Samalla lautakunta päätti, että ”esitys väliaikaisista reittivaihtoehdoista kustannuksineen tuodaan lautakunnalle, kun Turun kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt periaatepäätöksen liikenteen poikkeusjärjestelyistä toriparkin rakentamisen aikana.”

 

Turun kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kauppatorin ympäristön väliaikaisia liikennejärjestelyitä 27.3.2018. Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä viitattu liite löytyy oheismateriaalina 1. Lautakunta käsitteli asiaa seuraavasti:

 

”Ehdotus

 

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset ydinkeskustan väliaikaisten liikennejärjestelyjen lähtökohdat laadittavien yksityiskohtaisten liikennejärjestelysuunnitelmien pohjaksi.

 

Tiedote

 

Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla van Ooikin Lintusen kannattamana tekemällä lisäyksellä:

 

"Lisäksi lautakunta päättää, että pysäkkejä ja muita liikennejärjestelyjä suunniteltaessa turvataan edellytykset oheismateriaalista 1 ilmenevän vaihtoehdon 2 toteuttamiseksi."

 

Lisäys päätökseen hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Perustelut: "Seudullisella joukkoliikennelautakunnalla tulee olla mahdollisuus niin halutessaan toteuttaa bussilinjojen väliaikaiset reitit myös vaihtoehdon 2 mukaisesti, mikä toisi kaikki päätepysäkit lähemmäksi keskustaa."”

 

Tksjlk:n edellyttämä periaatepäätös on siis olemassa, ja esitys väliaikaisista joukkoliikenteen reiteistä voidaan käsitellä.

 

Joukkoliikenteen reitit Turun keskustassa 24.9.2018 alkaen

 

Päätetyt liikennejärjestelyt on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä liikennesuunnittelun, seudullisen joukkoliikenteen, sekä kauppatori-projektin välillä. Joukkoliikenne siirtyy uusille reiteille 24.9.2018 alkaen, ja tilapäisjärjestely on voimassa koko rakentamisen ajan.

 

Koko joukkoliikennejärjestelmän ydinpisteen siirto on kaikkien yhteinen etu. Kauppatorin ja maanalaisen henkilöautojen pysäköintilaitoksen rakentaminen kyetään järjestämään ilman joukkoliikenteestä aiheutuvia sidonnaisuuksia aikatauluihin/pysäkkeihin/katuihin. Toisaalta joukkoliikenne voidaan siirtää pois rakentamisen ytimestä, mikä parantaa merkittävästi joukkoliikenteen sujuvuutta tilapäisjärjestelyssä, ja minimoi reittimuutosten määrän, koska reitit tarvitsee muuttaa vain kerran. Lisäksi pyöräilyn ja kävelyn toimivuus on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin, ja kaikki ratkaisut on pyritty tekemään liikenneturvallisuus edellä. Koko joukkoliikenne siirtyy tilapäiseen paikkaan, myös taksit ja tilausajobussit siirtyvät tilapäisjärjestelyyn. Henkilöautojen parkkipaikkoja poistetaan toisaalla, ja lisätään toisaalla. Kokonaisuutena kaikki liikennemuodot kokevat tasavertaisesti muutoksia, vaikka paikallisesti muutokset ovat merkittäviä.

 

Vuonna 2017 joukkoliikenteessä tehtiin 27 miljoonaa matkaa. On ensisijaisen tärkeää, että matkustajille koituva haitta pyritään minimoimaan vaikka on selvää, että muutoksia tulee lähes kaikille. Tilapäisjärjestelyssä noista 27 miljoonasta matkasta noin 20 miljoonaa matkaa tehtäisiin eri reittiä tai eri pysäkkiä käyttäen. Määrällisesti muutokset kohdistuvat siis valtaosaan matkoista, mutta laadullisesti muutokset ovat pienempiä.

 

Tilapäisjärjestelyillä kyetään täyttämään joukkoliikennejärjestelmän vähimmäisvaatimukset:

Linja-autojen pysäkkikapasiteetti ei oleellisesti muutu nykytilanteesta.

oNykytilanteessa paikkoja on 40 keskustassa joka ei täysin riitä kattamaan nykytarvetta. Näistä 40:stä paikasta on 32 niillä linjoilla, joita nyt esitetään keskustan kautta kulkeviksi. Tilapäisjärjestelyssä paikkoja on keskustassa 29, ja puutorilla 5. Määrä siis vähenee, mutta joukkoliikenne saadaan toimimaan, jos Turkuun päättyvät linjat päätetään muualle kuin Eerikinkadun ja Linnankadun alueelle muodostuvaan keskusterminaaliin. Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt väliaikaiset liikennejärjestelyt, jotka mahdollistavat päättyvien linjojen päättämisen puutorille, Linnankadulle (Kristiinankadusta itään) tai linja-autoasemalle.

Suurimman matkustajamäärän linjat kyetään tuomaan lähelle toisiaan.

oTurun keskustasta tehdään noin 10 miljoonaa joukkoliikennematkaa vuodessa. Kauppatorilla tehtävistä nousuista lähes puolet on vaihtomatkoja. Vaihdosta noin 90 % pystytään järjestämään nykyisen kaltaisesti väliaikaisjärjestelyssä.

Joukkoliikennereittien pituudet eivät oleellisesti muutu.

oAurasillan tehokas käyttö on edellytys sille, että joukkoliikenteen reittipituudet eivät oleellisesti muutu. Oleellisin kysymys on, mitä kautta linja-autot ajavat Aurajoen yli.

Martinsilta/Myllysilta nostaisivat joukkoliikenteen kustannuksia useilla miljoonilla, koska ajoajat kasvaisivat merkittävästi.

Tuomiokirkkosillan käyttö pääreittinä puolestaan pakottaisi puolet joukkoliikenteen linjoista reitille Aninkaistenkatu - Eerikinkatu – Brahenkatu. Tämä tarkoittaisi, että puolet viidestä miljoonasta vaihdosta jouduttaisiin tekemään kävellen usean korttelin matka. Vaihtomahdollisuuksien oleellinen heikkeneminen, ja pysäkkien siirto esim. Brahenkadulle laskisi joukkoliikenteen lipputuloja todennäköisesti miljoonilla.    

Linja-autojen kulkeminen ei oleellisesti hidastu.

oLiikennesuunnittelun arvion mukaan joukkoliikenteen kulku keskustan läpi hidastuu noin kaksi minuuttia suuntaansa. Joillain linjoilla tämä tarkoittaa, että liikenteeseen tarvitaan lisäauto, mutta suurella osalla kyetään operoimaan nykyisellä kalustomäärällä.

 

Joukkoliikennelautakunnalle esitetään joukkoliikenteen reittejä (liite 1.), jotka perustuvat kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisiin ratkaisuihin. Tarkemmat linjakohtaiset pysäkit määritellään jatkosuunnittelun yhteydessä. Mahdollisista muutoksista reitteihin informoidaan lautakuntaa kevätkauden kokouksissa, ja talvikauden 2018 – 2019 aikataulut tuodaan lautakunnan päätettäväksi 6.6.2018.

 

Keskustan läpi kulkeville linjoille esitetään seuraavia reittejä:

 

Linja

Reitti keskustassa

1

Linnankatu-Brahenkatu-Eerikinkatu-Aninkaistenkatu (linja-autoasema)

1 (Sataman lisävuorot)

Linnankatu-Eskelinkatu-Eerikinkatu-Aurakatu-Linnankatu

2

Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu

3/30

Eerikinkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu-Eerikinkatu-Aninkaistenkatu-Uudenmaankatu

6

Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu

7

Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu

6, 7 (Naantalista tulevat ja sinne palaavat)

Aninkaistenkatu-Uudenmaankatu-Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu

6,7 (Liedosta/Kaarinasta tulevat ja sinne palaavat)

Uudenmaankatu-Eerikinkatu-Brahenkatu-Linnankatu-Aurakatu-Hämeenkatu

7A

Aninkaistenkatu-Uudenmaankatu-Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu

9

Eerikinkatu-Aurakatu-Hämeenkatu

12

Eerikinkatu-Aurakatu-Kaskenkatu

13

Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu

14/15

Koulukatu/Puistokatu-Eerikinkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu

14/15 (tori-Haarla-lisäautot)

Itäinen Rantakatu-Aurakatu-Eerikinkatu-Myllysilta/Martinsilta

18

Kaskenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu

32/42

Eerikinkatu-Aurakatu-Hämeenkatu

32A

Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu-Eerikinkatu-Aninkaistenkatu (Tuomiokirkko)

50-54

Aninkaistenkatu (Tuomiokirkko)-Eerikinkatu-Brahenkatu-Linnankatu-Aurakatu-Eerikinkatu

52

torilta: Linnankatu-Aurakatu-Kaskenkatu, Hirvensalosta: Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu-Puutori (Brahenkadun pysäkki)

55/56

Itäinen Rantakatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu-Eerikinkatu-Aninkaistenkatu (Tuomiokirkko)

55A

Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu-Eerikinkatu-Aninkaistenkatu (Tuomiokirkko)

60

Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu (torille päättävät vuorot Aninkaistenkatu (Tuomiokirkko)-Eerikinkatu-Brahenkatu-Linnankatu-Aurakatu)

61

Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu (torille päättävät vuorot Hämeenkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu-Maariankatu)

100

torilta: Eerikinkatu-Aurakatu-Linnankatu-Koulukatu (ei kulje rautatieaseman ohi), torille: nykyinen reitti

201 ja 203

Eerikinkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu-Ratapihankatu

220

Eerikinkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu-Eerikinkatu-Multavierunkatu

221

Eerikinkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu-Eerikinkatu-Aninkaistenkatu (tuomiokirkko)

610-615

Hämeenkatu-Aninkaistenkatu-Eerikinkatu-Brahenkatu-Linnankatu-Aurakatu-Hämeenkatu

 

 

Palvelulinjat

 

P1

nykyinen reitti (Eerikinkatu-Aurakatu-Linnankatu-Brahenkatu-Eerikinkatu-Aninkaistenkatu [Tuomiokirkko])

P2

Kutomonkatu-Yliopistonkatu-Brahenkatu-Eerikinkatu-Multavierunkatu

P3

nykyinen reitti (Eerikinkatu-Eskelinkatu-Linnankatu-Aurakatu-Eerikinkatu-Humalistonkatu)

 

 

Puutorille päättyvät linjat

 

8

Ratapihankatu-Brahenkatu-Sibeliuksenkatu-Puutori–Maariankatu–Brahenkatu–Ratapihankatu

20

Aninkaistenkatu–Maariankatu-Puutori-Sibeliuksenkatu–Brahenkatu–Läntinen Pitkäkatu–Kuljettajankatu–Ratapihankatu–Verkatehtaankatu–Aninkaistensilta

21-23

Aninkaistenkatu–Maariankatu-Puutori-Sibeliuksenkatu–Brahenkatu–Läntinen Pitkäkatu–Kuljettajankatu–Ratapihankatu–Verkatehtaankatu–Aninkaistensilta

206

Aninkaistenkatu–Maariankatu-Puutori-Sibeliuksenkatu–Brahenkatu–Läntinen Pitkäkatu–Kuljettajankatu–Ratapihankatu–Verkatehtaankatu–Aninkaistensilta

300

Aninkaistenkatu–Maariankatu-Puutori-Sibeliuksenkatu–Brahenkatu–Läntinen Pitkäkatu–Kuljettajankatu–Ratapihankatu–Verkatehtaankatu–Aninkaistensilta

301-303

Aninkaistenkatu–Maariankatu-Puutori-Sibeliuksenkatu–Brahenkatu–Läntinen Pitkäkatu–Kuljettajankatu–Ratapihankatu–Verkatehtaankatu–Aninkaistensilta

401-404

Aninkaistenkatu–Maariankatu-Puutori-Sibeliuksenkatu–Brahenkatu–Läntinen Pitkäkatu–Kuljettajankatu–Ratapihankatu–Verkatehtaankatu–Aninkaistensilta

 

 

Linja-autoasemalle päättyvät linjat

 

700-sarja

Eerikinkatu-Brahenkatu-Läntinen Pitkäkatu-Linja-autoasema-Brahenkatu-Eerikinkatu

800-sarja

Eerikinkatu-Brahenkatu-Läntinen Pitkäkatu-Linja-autoasema-Brahenkatu-Eerikinkatu

900-sarja

Eerikinkatu-Brahenkatu-Läntinen Pitkäkatu-Linja-autoasema-Brahenkatu-Eerikinkatu

 

 

Aninkaistensillan yli kulkevat ja ”keskustaterminaalin” läpi ajavat linjat ajetaan:

keskustasta reittiä Brahenkatu-Maariankatu-Aninkaistenkatu-Aninkaistensilta

keskustaan reittiä Aninkaistensilta-Läntinen Pitkäkatu-Brahenkatu

poikkeuksena linja 1, joka ajetaan molempiin suuntiin reittiä Brahenkatu–Eerikinkatu–Aninkaistenkatu.

 

Joukkoliikenteen kustannukset

 

Joukkoliikenteen lisäkustannukset voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, jotka kustannuksineen ovat:

 

1.Ajoajan pidentymisestä aiheutuvat tarpeet lisätä autoja

a.Tilanteessa jossa ajoajat kasvavat noin kaksi minuuttia suuntaansa, on seudullisen joukkoliikenteen alustava arvio, että vuositasolla joudutaan varautumaan noin miljoonan euron lisäkustannukseen. Summalla keskustaan kulkevat linjat kyetään operoimaan nykyisellä vuorotarjonnalla.

2.Epävarmuus liikennejärjestelyiden toimivuudesta

a.Suurin epävarmuus kustannusmielessä kohdistuu liikennejärjestelmän toimivuuteen. Jos bussien kulku keskustassa hidastuisi merkittävästi, nousisivat myös kustannukset merkittävästi. Laskennallisesti viiden minuutin lisäys ajoaikaan nostaisi liikennöintikustannuksia pelkästään runkolinjoilla noin kolmella miljoonalla eurolla. On erittäin todennäköistä, että poikkeusjärjestelyiden alussa havaitaan useita asioita joita ei vielä kyetä ennustamaan, mutta jotka vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen oleellisesti. Tilanteeseen, että liikenteeseen joudutaan lisäämään autoja, tulisi ehdottomasti varautua, koska riski joukkoliikennepalvelun oleellisesta heikentymisestä on suuri. Suurin riski kohdistuu aikaan heti muutoksen jälkeen, koska heikennyksiä on mahdollista korjata myös liikennejärjestelyjä muuttamalla.

3.Keskustaan päättyvien linjojen päätepysäkki

a.Liikenteen operointikustannusten näkökulmasta Puutori päätepysäkkinä, eli vaihtoehto yksi (VE1), ei lisää linjojen kustannuksia. Vaihtoehto kaksi (VE2) lisäisi kustannuksia noin 250 000 € /vuosi per linja/linjaryhmä. Jos linjat 8, 21-23, 300 ja 301-303 ajetaan Linnankadulle kustannusarvio noin 1 Meur vuodessa.

 

Seudullisen joukkoliikenteen esitys on, että näihin kolmeen kategoriaan varaudutaan seuraavasti:

 

1.Vuodelle 2018 varataan 250 000 €, joilla turvataan 24.9.2018 – 31.12.2018 ajan liikennöinti linjoilla, joilla ajoajan arvioitu lisäys tarkoittaa palvelutason heikentymistä tai lisäauton hankkimista. Vuodelle 2019 lisäys tehdään talousarvion valmistelun yhteydessä, tämä summa tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.

2.Vuodelle 2018 varataan 500 000 €, jolla varaudutaan tilanteeseen, että joukkoliikenteen toimintaedellytykset heikkenisivät oleellisesti. Summalla arvioidaan kyettävän varmistamaan runkolinjojen palvelutaso suunnilleen nykyisellä tasolla 24.9.2018 – 31.12.2018. Vuoden 2019 osalta tulee tehdä varaus myös talousarvioon, mutta todellinen tilanne nähdään vasta muutoksen jälkeen.

3.Keskustaan päättyvien linjojen osalta lasketaan tarkemmat kustannusvaikutukset ja reitit käsitellään lautakunnassa 18.4.2018. Lähtökohtaisesti esitetään kuitenkin linjojen päättämistä puutorille, joka on perusteltua mm. liikenteen sujuvuuden, ja kauppatorin jälkeisen tilanteen perusteella. Vaihtoehdot ja vaikutukset tulee kuitenkin vielä selvittää paremmin.

 

Edellä olevan perusteella seudullinen joukkoliikenne esittää 750 000 euron lisäystä Turun kaupungin talousarvioon 1. osavuosikatsauksen yhteydessä. Kauppatorin rakentamisen aloittaminen ei ole ollut tiedossa, kun vuoden 2018 talousarviosta on päätetty.

 

Liite 1                                  Joukkoliikenteen reitit kauppatorin rakentamisen aikana

 

Oheismateriaali 1               Kauppatorin ympäristön väliaikaisten liikennejärjestelyiden yleisperiaatteet

 

Oheismateriaali 2               Suunnittelun lähtökohtien mahdollistamia yksityiskohtaisia liikennejärjestelyjä

 

Oheismateriaali 3               Rita Arjonen 3.4.2018: Selvityspyyntö/huomautus Toriparkin joukkoliikennesuunnitelmasta joukkoliikennelautakunnalle

 

Oheismateriaali 4               Oy Baloo Ab:n hallitus 3.4.2018: Toriparkkityömaahan liittyvät liikennejärjestelyt

 

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

Ehdotus        Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää:

hyväksyä liitteen 1 mukaiset joukkoliikenteen alustavat reitit 24.9.2018 alkaen kauppatorin tilapäisjärjestelyiden ajaksi

oKeskustaan päättyvien linjojen osalta toteutetaan vaihtoehto 1, mutta tarkemmat kustannukset selvitetään ja vaihtoehdot käsitellään lautakunnan kokouksessa 18.4.2018

esittää 1. osavuosikatsauksen yhteydessä 750 000 euron lisävarausta joukkoliikenteen 2018 budjettiin

että arvio vuositason kustannusmuutoksista tuodaan lautakunnalle talviaikataulupäätöksen yhteydessä 6.6.2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Perho ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoustilasta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Lehtola.

Perhon varajäsen Pirjo Valtonen oli paikalla asian käsittelyn ajan.

Asian esitteli suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa.

Jakelu

aoOy Baloo Ab
aoArjonen Rita
tpvJorasmaa Lauri
tpvKuoppala Pirjo


Liitteet:

Tksjlk § 50
Liite 1:Joukkoliikenteen reitit kauppatorin rakentamisen aikana