Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta14604.07.20144

6737-2014 (633)

Turun seudun joukkoliikenteen talviaikataulut 2014 - 2015

Tiivistelmä:

Turun seudun joukkoliikenteen talviaikataulujen voimassaoloajaksi esitetään 22.9.2014 - 19.4.2015. Turun sisäisillä linjoilla tehdään uudistamisohjelman edellyttämiä tehostamistoimia. Niille linjoille, jotka eivät ole tehostamistoimissa mukana, esitetään viime talvikauden mukaisia aikatauluja. Muiden kuntien sisäisille linjoille ja seudullisille linjoille esitetään noudatettavaksi kesäkauden 2014 koulupäivinä voimassa olevia aikatauluja.

Tksjlk § 146

Suunnittelupäällikkö Henri Hellström ja joukkoliikennesuunnittelija Jouko Tervonen 6.6.2014:

Turun seudun joukkoliikenteen talviaikataulut esitetään olevan voimassa 22.9.2014 – 19.4.2015 välisenä aikana. Liikennöinti jakautuu viranomaisalueen kuntien sisäisiin linjoihin ja kuntien välisiin seutulinjoihin. Aikatauluissa tulee ottaa huomioon kuntien päättämät koulujen lomapäivät, jotka eivät vielä ole koko alueella samat.

Turun sisäiset linjat:

Turun kaupungin uudistamisohjelma edellyttää joukkoliikenteeltä säästöjä. Näiden saavuttamiseksi on tehtävä linjastossa tehostumista tukevia muutoksia ja liikenteen karsimista linjoilla ja kellonaikoina, joissa kysyntä on vähäisempää.

Linjat 4, 40, 55 ja 56 yhdistetään Halisten ja Räntämäen alueella. Näistä muodostetaan uudet linjat 55 ja 56 Räntämäki – Halinen – Haarla. Muutoksella poistetaan Halistentieltä ja Hämeenkadulta päällekkäisliikennettä. Muutoksella voidaan säästöjen lisäksi parantaa Räntämäen ja Haarlan ilta- ja viikonloppuliikennettä. Uusi reitti on: Räntämäen päätepysäkki – Maunu Tavastin katu – Tallgreninkatu – Ritzinkuja – Emmauksenkatu – Siutlankatu – Niuskalankatu – Kardinaalinkatu – Paavinkatu – Halisten päätepysäkki – Paavinkatu – Gregorius IX:n katu, josta linjat jatkavat nykyistä reittiä Haarlaan. Linjoja liikennöidään arkisin 20 minuutin välein noin klo 21 asti, jonka jälkeen puolen tunnin vuorovälit. Lauantaisin ajetaan 20 minuutin välein noin klo 19 asti, jonka jälkeen puolen tunnin vuorovälit. Pyhäpäivinä ajetaan puolen tunnin vuorovälein. Arkipäivien ruuhka-aikoihin on syytä saada Halisten päätepysäkin ja Kauppatorin välille 10 minuutin vuoroväli, joka osuudella on ollut aikaisempina talvikausina. Tämä toteutetaan perustamalla linja 55A Halinen – Kauppatori, jota ajetaan ruuhka-aikoina 20 minuutin välein siten, että yhteinen vuoroväli on 10 minuuttia. Linjan 55A reitti on: Paavinkatu – Gregorius IX:n tie – Halisten silta – Halistentie – Hämeentie – Hämeenkatu – Kaskenkatu – Auransilta – Aurakatu – Kauppatori. Paluusunnassa Kauppatorilta ajetaan Eerikinkatu – Aninkaistenkatu – Tuomiokirkkosilta – Uudenmaankatu – Hämeenkatu jatkuen em. reittiä.

Linjat 4 ja 40 liikennöivät Kauppatorin ja Amiraalistonkadun sekä Huolintakadun välisellä osuudella. Linjoille laadintaan aikataulu, jossa vuoroväli on noin puoli tuntia jokaisena viikonpäivänä. Linjojen liikennöinti yhdistetään Paattisten ja Jäkärlän linjojen kohteeseen, jota tehostamalla saadaan linjojen 4 ja 40 liikennöinti hoidettua lisäämättä autopäiviä.

Linjojen 3 ja 30 liikennöintiä vähennetään iltojen ja viikonloppujen osalta. Arkisin linjojen liikennöinti päättyy noin klo 21:30. Lauantaisin liikenne aloitetaan noin 8:30 ja lopetetaan noin 19:30. Pyhäpäivinä liikenne alkaa noin 11:00 ja lopetetaan noin 18:30. Nämä karsinnat ovat perusteltuja vähäisten matkustajamäärien ja alueen linjojen 55 ja 56 liikennöinnin parannusten johdosta. Karsinta estää päällekkäisen vuorotarjonnan muodostumista hiljaiseen aikaan Itäisen Rantakadun ja Majakkarannan alueille.

Linjoille 14 ja 15 esitetään lauantaipäiville liikenteen karsimista pyhäpäivien tarjonnan tasolle.

Edellä mainituilla toimenpiteillä saavutetaan noin 700 000 euron kustannussäästöt vuositasolla.

Seutulinjat ja muiden kuntien sisäiset linjat:

Muiden kuntien sisäiset linjat ajetaan kuntien päätösten mukaisilla aikatauluilla, jotka ovat olleet esillä liikenteen kilpailuttamissa tai kunnan omassa päätöksenteossa. Aikataulut noudattavat kesäaikana voimassa olevia.

Seudullisilla linjoilla noudatetaan kesäkaudella kouluvuoden aikana voimassa olevia aikatauluja. Turun sisäisillä linjoilla 22M ja 22X on muutamia vuoroja, jotka ulottuvat Liedon Rauhakylään. Liedon kunta on saanut aloitteen, että nämä vuorot ajettaisiin nykyiseltä päätepysäkiltä Pahkantien ja Pahkalaukkaantien risteyksen kääntöpaikalta Jalosenkujan kääntöpaikalle. Tämä voidaan toteuttaa samalla kun Paattisten ja Jäkärlän linjojen autokiertoja tehostetaan.

Suunnittelupäällikkö Henri Hellström 27.6.2014:

Asia palautettiin 11.6.2014 uuteen valmisteluun:

Halisten suunnassa linjojen 4/40 ja 55/56 yhdistämisestä pyydettiin reittikartta.

Linjojen 14/15 matkustajamäärät Kakskerrasta ja Erikvallasta on selvitetty liitteessä 2. Linjan matkustajamäärät näillä alueilla ovat vähäiset. Linjoille 55/56 Kauppatorin ja Haarlan välille viikonloppuisin alkava liikenne parantaa lauantaisin tarjontaa Kauppatorin ja Haarlan välillä 14/15 vuorovälin harventamisesta huolimatta.

Oheismateriaali 1Kartta Halinen/Räntämäki alueen muuttuvista linja reiteistä

Oheismateriaali 2Linjojen 14/15 matkustajamäärät Kakskerrasta lauantaisin (toimitetaan lautakunnalle viikolla 27 sähköpostilla)

Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 27.6.2014:

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää, että Turun seudun joukkoliikenteen talviaikataulut 2014 – 2015 ovat voimassa 22.9.2014 – 19.4.2015 ja vuorovälit ovat pääsääntöisesti viime talvikauden mukaiset. Lisäksi lautakunta päättää, että

Samalla lautakunta päättää, että päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Tämä asiakohta tarkastetaan kokouksessa.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaarinan kaupunki
tiedLiedon kunta
tiedNaantalin kaupunki
tiedRaision kaupunki
tiedRuskon kunta
tpvAlin Seppo
tiedHellström Henri
tiedKemppainen Seppo
tiedKorte Sirpa
tiedKortelainen Niko
tiedPaasikivi Jari
tiedTervonen Jouko