Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 29.02.2024 - Protokoll

Till påseende dag: 08.03.2024

Sammanträdestid och -plats: 17:00-17:30 Mötesrum Perno, andra våningen, Universitetsgatan 27a, 20100 Åbo

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
15 § Mötets laglighet och beslutförhet
16 § Justering av protokollet
17 § Svenska sektionens utlåtande gällande småbarnspedagogikens servicenätverk
18 § Anmälningsärenden

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen