Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 19.04.2023 - Protokoll

Till påseende dag: 27.04.2023

Sammanträdestid och -plats: 17:00-17:38 Stadshuset, Auragatan 2, rum Lindblom

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
20 § Mötets laglighet och beslutförhet
21 § Justering av protokollet
22 § Principer för antagningen till gymnasiets första årskurs läsåret 2024-2025
23 § Antalet sökande till nybörjarplatserna vid Åbo Yrkesinstituts svenskspråkiga utbildningar
24 § Anmälningsärenden
25 § Rapport över ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen