Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 17.03.2022 - Protokoll

RNähtävänäolopäivä: 25.03.2022

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Stadshuset, Auragatan 2, rum Lindblom

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
13 § Mötets laglighet och beslutförhet
14 § Justering av protokollet
15 § Aftonskola
16 § Anmälningsärenden
17 § Rapport över ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen