Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning4617.06.20212

Justering av protokollet

Ssnfu § 46

FörslagTill protokollsjusterare utses Helen Honkasaari och Frej Holmberg.

BeslutTill protokollsjusterare utsågs Helen Honkasaari och Johan Werkelin.