Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5117.06.20217

9740-2020 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Rapport över ekonomin

Sammandrag: -

Ssnfu § 51

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 11.6.2021:

 

Rapporter om uppföljningen av ekonomin för år 2021

 

Ekonomin och personalen följs månatligen upp inom serviceområdet.

 

Tilläggsmaterial 1               Uppföljning av personal och ekonomi för maj månad

 

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att anteckna rapporten för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.