Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning4817.06.20214

7350-2021 (12 00 01)

Ändringar i grunderna för läroplanen som gäller utbildningsanordnarens handledningsplan och elevhandledning

Sammandrag: -

Ssnfu § 48

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 10.6.2021:

 

Ändringar i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 som gäller utbildningsanordnarens handledningsplan och elevhandledning.

 

Läroplikten utvidgas och läropliktslagen träder i kraft den 1 augusti 2021. Utbildningsstyrelsen har den 9.3.2021 beslutat om ändringar och kompletteringar i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen OPH-557-2021, i underkapitel 1.4 Uppgörandet av den lokala läroplanen och centrala beslut gällande undervisningen samt i kapitel 15.4.19 Elevhandledning. Utbildningsanordnaren kan inte lämna denna föreskrift obeaktad eller avvika från den.

 

De lokala ändringarna i handledningsplanens innehåll och innehållen som anknyter till intensifierad personlig elevhandledning ska tas i bruk från och med 1.8.2021. Ändringarna gäller samtliga svenskspråkiga skolor inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Åbo stad.

 

 

Bilaga 1               Läroplanen för grundläggande utbildning i Åbo kapitel 1-12, underkapitel 1.4

Bilaga 2               Läroplanen för grundläggande utbildning i Åbo kapitel 15, underkapitel 15.4.19

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning godkänner de föreslagna ändringarna i läroplanen.

 

 

BeslutFörslaget godkändes.

 

Elevhandledare Kim Johansson presenterade ärendet och svarade på frågor under mötet på distans.

Sändlista

förkJohansson Kim
förkKarlsson Christer
förkKurtén Elise
förkLindfors Johanna
förkWulff Nicke


Bilagor:

Ssnfu § 48
Bilaga 1:Läroplanen för grundläggande utbildning i Åbo kapi-tel 1-12, underkapitel 1.4
Bilaga 2:Läroplanen för grundläggande utbildning i Åbo kapi-tel 15, underkapitel 15.4.19