Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 03.09.2020 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355/ elektroniskt sammanträde

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
29 § Mötets laglighet och beslutförhet
30 § Justering av protokollet
31 § Anmälningsärenden
32 § Aftonskola
33 § Uppföljning av det operativa avtalet för år 2020
34 § Rapport över ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen