Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 23.04.2020 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:30 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355 /elektroniskt sammanträde

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
14 § Mötets laglighet och beslutförhet
15 § Justering av protokollet
16 § Anmälningsärenden
17 § Aftonskola
18 § Rapport över ekonomin
19 § Principer för antagningen till gymnasiets första årskurs läsåret 2021-2022
20 § Nybörjarplatser vid Åbo yrkesinstitut enheten för Handel och data

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen