Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 05.03.2020 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
8 § Mötets laglighet och beslutförhet
9 § Justering av protokollet
10 § Aftonskola
11 § Anmälningsärenden
12 § Bokslut 2019
13 § Rapport över ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen