Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 05.02.2020 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
1 § Mötets laglighet och beslutförhet
2 § Justering av protokollet
3 § Aftonskola
4 § Anmälningsärenden
5 § Rapport om uppföljningen av ekonomin
6 § Operativt avtal
7 § Verksamhetsställen och maximala antalet förskoleplatser 2020-2021

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen