Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 10.12.2019 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Restaurang Bassi, Västra strandgatan 9, andra våningen

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
55 § Mötets laglighet och beslutförhet
56 § Justering av protokollet
57 § Val av mötessekreterare
58 § Anmälningsärenden
59 § Tidtabell och ansvarsfördelning för det ekonomiska anpassningsprogrammet inom bildningssektorn
60 § Rapport över användningen av platserna inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken
61 § Rapport om uppföljningen av ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen