Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 10.10.2019 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 S:t Olofsskolan, Klostergatan 11

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
42 § Mötets laglighet och beslutförhet
43 § Justering av protokollet
44 § Aftonskola
45 § Anmälningsärenden
46 § Läroplan för A1- språket finska
47 § Rapport om uppföljningen av ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen