Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 17.09.2019 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
38 § Mötets laglighet och beslutförhet
39 § Justering av protokollet
40 § Anmälningsärenden
41 § Förslag till operativt serviceavtal för år 2020

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen