Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 11.12.2018 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Restaurang Bassi, Västra strandgatan 9, kabinett

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
59 § Mötets laglighet och beslutförhet
60 § Justering av protokollet
61 § Anmälningsärenden
62 § Rapport över användningen av platserna inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken under perioden november 2018 till februari 2019
63 § Svenska sektionens mötestider våren 2019
64 § Förslag till operativt avtal för år 2019

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen