Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 28.08.2018 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Braheskolan, Djupdikesvägen 27

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
38 § Mötets laglighet och beslutförhet
39 § Justering av protokollet
40 § Aftonskola
41 § Anmälningsärenden
42 § Operativt serviceavtal för 2018, rapport 1-6
43 § Rapport om uppföljningen av ekonomin för juli 2018
44 § Förslag till operativt serviceavtal för år 2019

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen