Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 12.12.2017 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Katedralskolan i Åbo, Gamla stortorget 1

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
62 § Mötets laglighet och beslutförhet
63 § Justering av protokollet
64 § Anmälningsärenden
65 § Diskussionsärende Klass med inriktning på naturvetenskaper vid S:t Olofsskolan
66 § Förslag till operativt avtal för år 2018
67 § Svenska sektionens mötestider våren 2018

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen