Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 01.09.2016 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
46 § Mötets laglighet och beslutförhet
47 § Justering av protokollet
48 § Anmälningsärenden
49 § Operativt serviceavtal 2016, rapport 1-6
50 § Rapport om uppföljning av ekonomin för juli och prognos för år 2016
51 § Budgetförslag för år 2017
52 § Operativt serviceavtal 2017
53 § Diskussionsärende: Aktualiteter inom småbarnsfostran

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen