Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 10.03.2016 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Universitetsgatan 27a, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
16 § Mötets laglighet och beslutförhet
17 § Justering av protokollet
18 § Anmälningsärenden
19 § Den lokala läroplanen för den svenskspråkiga förskoleundervisningen
20 § Inneluftsproblemen i Sirkkala skola

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen