Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 30.09.2014 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10, nämndens mötesrum

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
45 § Mötets laglighet och beslutförhet
46 § Justering av protokollet
47 § Anmälningsärenden
48 § Antal studerande vid Handel och administration enligt uppgifter från statistikdagen 20.9.2014
49 § Möjliga justeringar i elevupptagningsområden. Diskussionsärende.
50 § Svenska dagvårdsområdets förmansuppgifter. Diskussionsärende.
51 § Rapport om uppföljning av ekonomin för augusti

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen