Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 26.02.2014 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10, nämndens mötesrum

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
7 § Mötets laglighet och beslutförhet
8 § Justering av protokollet
9 § Anmälningsärenden
10 § Aftonskola

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen