Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 29.10.2013 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 18:00 S:t Olofsskolan, Klostergatan 11

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
57 § Mötets laglighet och beslutförhet
58 § Justering av protokollet
59 § Aftonskola
60 § Anmälningsärenden
61 § Ändringar och kompletteringar i den kommunala läroplanens gemensamma del för den svenskspråkiga gymnasieundervisningen i Åbo
62 § Handbok för studerandevård inom svenskspråkig gymnasieutbildning i Åbo
63 § Antal studerande vid Handel och administration enligt uppgifter från statistikdagen 20.9.2013
64 § Rapport om uppföljningen av ekonomin och personalen för september

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen