Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 06.06.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Cygnaeus skola, Mariegatan 7, 20100 Åbo

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
39 § Mötets laglighet och beslutförhet
40 § Justering av protokollet
41 § Rapport om uppföljningen av personal och ekonomi april 2013
42 § Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon